Přejít k obsahu


Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4100005-4100006. ISSN: 1617-7061
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models
Rok vydání: 2007
Autoři: Jan Vimmr , Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Předkládaná práce se zabývá problémem stacionárního proudění krve různými idealizovanými modely bypassu v závislosti na několika geometrických a tokových parametrech. Změny v hemodynamice jsou sledovány s ohledem na výskyt intimální hyperplasie na distální anastomóze, která je uváděna jako hlavní příčina pro pozdější selhání bypassových štěpů. Všechny numerické simulace byly realizovány vlastním výpočetním softwarem založeným na metodě konečných objemů.
Abstrakt EN: The presented study introduces the problem of steady blood flow through various idealized bypass models in dependence on several geometrical and flow parameters. The changes in hemodynamics are observed with regard to the occurrence of intimal hyperplasia at the distal anastomosis, which is known to be the main reason for late bypass failure. All numerical simulations were performed using the own developed computational software based on the finite volume method.
Klíčová slova

Zpět

Patička