Přejít k obsahu


A Study of Appropriate Arrangement of Thermoelastic Actuator

Citace:
DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., ULRYCH, B. A Study of Appropriate Arrangement of Thermoelastic Actuator. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 7, č. 1-2, s. 128-133. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Study of Appropriate Arrangement of Thermoelastic Actuator
Rok vydání: 2008
Autoři: Ivo Doležel , Martina Donátová , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Aktuátory pracující na principu termoelasticity jsou novinkou, která je charakterizována velkými silami působícími při relativně malých posuvech dilatačního elementu. Tato práce analyzuje jejich pracovní charakteristiku v závislosti na vybraných parametrech zařízení a také na velikosti a frekvenci proudu. Úkol je řešen jako sdružená úloha, která zahrnuje elektromagnetické, teplotní a termoelastické pole. Teoretické závěry jsou ilustrovány na příkladu a je provedena diskuze jeho výsledků.
Abstrakt EN: The actuators working on the principle of thermoelasticity belong to novel elements of this kind that are characterized by very high forces acting at relatively low shifts of the dilatation element. The paper analyses their operation properties in the dependence of selected geometrical parameters of the device and also the amplitude and frequency of the field current. The task is solved as a coupled electromagnetic-thermoelastic problem. The theoretical considerations are illustrated on an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička