Přejít k obsahu


Integral Solution of 3D Electric Field of a Disconnector

Citace:
KARBAN, P., DONÁTOVÁ, M. Integral Solution of 3D Electric Field of a Disconnector. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 7, č. 1-2, s. 288-291. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral Solution of 3D Electric Field of a Disconnector
Rok vydání: 2008
Autoři: Pavel Karban , Martina Donátová
Abstrakt CZ: Odpojovače jsou prvky široce používané v elektroenergetice a v zařízení pro odpojování elektrických obvodů. Obvykle pracují bez napětí (obvod je nejprve vypnut vypínačem). Nicméně při poruše mohou nést kontakty odpojovače plné napětí, což vede k vytvoření elektrického oblouku mezi nimi v okamžiku, kdy se pohyblivý kontakt přiblíží k pevnému. Aby bylo možné odhadnout tento okamžik, je nutné znát vývoj elektrického pole v čase v dané oblasti. Tento problém je řešen ve 3D, při poněkud zjednodušené geometrii, pomocí integrální metody. Teoretická analýza je podpořena kontrolním výpočtem a výsledky jsou podrobeny diskuzi.
Abstrakt EN: The disconnectors belong to elements widely used in electrical power engineering and apparatus technology for disconnecting various electric circuits. Usually they work without voltage (the circuit is first switched off by a circuit breaker). Nevertheless, in a fault regime the contacts of the disconnector may carry the full voltage, which may result in the electric arc between them at the moment when the movable contact approaches to the fixed one. In order to estimate this moment it is necessary to know the time evolution of the electric field in the domain between both contacts. This problem is solved in 3D (in somewhat simplified geometry) by the integral technique. The theoretical analysis is supplemented with an illustrative example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička