Přejít k obsahu


Program pro dynamickou odezvu reaktoru VVER1000 vyvolanou tlakovými pulzacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Program pro dynamickou odezvu reaktoru VVER1000 vyvolanou tlakovými pulzacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly. 2008.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for dynamic response of VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Program umožňuje určit extrémy i časové závislosti ustálené dynamické odezvy komponent reaktoru VVER1000 při buzení tlakovými pulzacemi hlavních cirkulačních čerpadel. Program vyvinutý v prostředí MATLAB je koncipován tak, že vstupními parametry lze vybrat libovolnou konfiguraci pracujících čerpadel, jejich otáčkové frekvence, fáze i amplitudy harmonických složek hydrodynamických sil působících mezi stěnami tlakové nádoby a nosným válcem.
Abstrakt EN: The software enables to calculation maximal values and time responses of dynamic displacements, deformations and coupling forces between reactor components exited by pressure pulsations generated by main circulation pumps. The software developed in MATLAB is conceived so, that, using imput parameters, enables to chose an arbitrary configuration of operating pumps, their rotational frequencies, phases and amplitudes of harmonic components of hydrodynamic forces acting between walls of the pressure vessel and the core barrel.
Klíčová slova

Zpět

Patička