Přejít k obsahu


Vědění v renesanci - vědění v Číně: paralely nebo odlišnost?

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Vědění v renesanci - vědění v Číně: paralely nebo odlišnost?. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Pzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 5-36. ISBN: 978-80-7043-625-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knowledge in the Renaissance - Knowledge in China: Parallels or Differences?
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jitka Bílková
Abstrakt CZ: V 17.století, v době evropské renesance, jsou Čína a Evropa kulturně na stejné úrovni. V mnoha civilizačních ohledech Čína Evropu ještě stále předchází. Zdá se, že existují paralely mezi kulturním prostředím renesanční Evropy a Číny 14. - 17. století, jako je například zájem o přírodu a přírodní dění nebo zájem o člověka a společnost.
Abstrakt EN: In the seventeenth century, the development of the society, culture and thought in China (at the end of Ming Dynasty, 1328-1644) and Europe were at a similar level. In fact, civilisation in China was, in some respects, farther ahead than in Europe. It seems that there are certain parallels between the ambience of European Renaissance and China of Ming Dynasty, such as the interest in nature and natural processes, or in the human being and human society.
Klíčová slova

Zpět

Patička