Přejít k obsahu


Prameny humanistické epistemologie

Citace:
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D. Prameny humanistické epistemologie. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 73-102. ISBN: 978-80-7043-625-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sources of humanistic epistemology
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Nikolaj Demjančuk , Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Humanistická kultura zakládá a odůvodňuje duchovní pluralismus, který je jedním z pilířů renesanční a novověké kultury. Epocha renesance ukázala, že pluralitní povaha hodnot může být organizovaná prostřednictvím specifického typu institucí a jejich vztahů. Současný svět staví osobnost před volbu alternativ ve vědě, filosofii, literatuře, výtvarném umění, náboženství. Epistemologické koncepce reflektují problémy rozmanitých forem poznávání a čerpají své ideje v duchovním dědictví renesanční kultury.
Abstrakt EN: Humanistic culture constitutes and gives reasons for spiritual pluralism, that is a principle of renaissance and modern culture. The epoch of Renaissance has shown that pluralistic nature of values can be organized by specific type of institutions and its relations. Contemporary world obliges personality to elect between a number of alternatives in science, philosophy, literature, arts, religions. Epistemological conceptions reflex problems of multiplex forms of knowledge and find new ideas in spiritual heritage of renaissance culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička