Přejít k obsahu


Francis Bacon a induktivní metoda

Citace:
HAVLÍK, V. Francis Bacon a induktivní metoda. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 103-120. ISBN: 978-80-7043-625-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Francis Bacon and inductive method
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vladimír Havlík
Abstrakt CZ: Záměrem stati je poukázat vedle standardní interpretace Baconova díla i na radikálně odlišné alternativní přístupy k Baconovu odkazu a také naznačit určité kompromisní hodnocení. Jeho význam spočívá v uvědomění si cesty k vědění prostřednictvím systematicky realizované metody, navíc metody, která se Baconovi sama stává objektem analýzy a úvah.
Abstrakt EN: Intention of this article is beside of standard reading of Bacon´s works also referring to radically different alternative approaches to Bacon´s legacy as well as indicates definite trade-off evaluation. His meaning rests in appreciation roads to knowledge through systematically realized method, in addition method that Bacon analyses and speculates about.
Klíčová slova

Zpět

Patička