Přejít k obsahu


Renesanční "padouši" a jejich návraty na jeviště světa

Citace:
KINDLMANOVÁ, M. Renesanční "padouši" a jejich návraty na jeviště světa. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 150-177. ISBN: 978-80-7043-625-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Renaissance "Baddies" and Their Returns to the Scene of World
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martina Kindlmanová
Abstrakt CZ: Renesanční člověk reflektuje svět, své postavení v něm i své nitro, je si vědom vlastní hodnoty, možnosti využití, avšak i zneužití lidských schopností. Tato skutečnost může vést k posunu morálního hodnocení, pragmatickému uvažování, zároveň k uvědomění si vlastní moci a síly rozumu a poznání. Literární postavy renesančních "padouchů" reprezentují tento aspekt renesančního smýšlení, nový, skeptický, ironický, individualistický přístup ke světu.
Abstrakt EN: Renaissance literature talks about themes which had not been mentioned before, or, they were not considered and interpreted in such a way. It focuses on Man, with all aspects of his character, strengths and weaknesses. This is the main cause of the specific entrance of literary "baddies" to the scene of world. This characters represent one of potentionals attributes of Renaissance thinking pragmatical intelligence, which is fascinating as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička