Přejít k obsahu


Nový svět a renesanční interpretace přírody

Citace:
VAŘENKOVÁ, J. Nový svět a renesanční interpretace přírody. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 241-264. ISBN: 978-80-7043-625-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New World and Renaissance Interpretations of Nature
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Vařenková
Abstrakt CZ: Příspěvek se snaží ukázat, jak ovlivnilo objevení a zkoumání Nového světa, výrazně spjaté s politickými a ekonomickými zájmy Španělska, renesanční interpretace přírody. Zaměřuje se především na španělské empirické vědění o přírodě a dokládá, jakým způsobem přispělo k reorganizaci stávajících epistemologických modelů a tím i ke vzniku moderní evropské vědy.
Abstrakt EN: The article seeks to show how the discovery and exploring of the New World, strongly linked to the political and economic interests of Spain, affected the Renaissance interpretations of nature. It focuses primarily on Spanish empirical knowledge about nature and demonstrates how this knowledge contributed to the reorganization of existing epistemological models and the emergence of modern European science.
Klíčová slova

Zpět

Patička