Přejít k obsahu


Calculation of Forces Acting on Bars of Induction Machines

Citace:
HRUŠKA, K. Calculation of Forces Acting on Bars of Induction Machines. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 7, č. 1-2, s. 162-164. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Calculation of Forces Acting on Bars of Induction Machines
Rok vydání: 2008
Autoři: Karel Hruška
Abstrakt CZ: Výpočet sil, působících na tyče asynchronního stroje, je založen na výpočtu momentových složek. Základní momentové složky jsou přepočteny za pomoci znalosti geometrie stroje na obvod rotoru. S použitím Fourierovy analýzy momentových složek je pak možné určit velikost sil působících na tyče stroje.
Abstrakt EN: This calculation is based on calculation of torque components of induction machines. Basic torque components are expanded, using knowledge of machine’s geometry, to the periphery of machine’s rotor. Using Fourier analysis of torque components it is possible to calculate forces acting on bars of the machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička