Přejít k obsahu


Výpočet sil působících na tyče asynchronního stroje

Citace:
HRUŠKA, K. Výpočet sil působících na tyče asynchronního stroje. In Proceedings of the 7th International Conference Elektro 2008. Žilina: EDIS, 2008. s. 106-107. ISBN: 978-80-8070-845-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Calculation of Forces Acting on Bars of Induction Machine
Rok vydání: 2008
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS
Autoři: Karel Hruška
Abstrakt CZ: Výpočet sil, působících na tyče asynchronního stroje, je založen na výpočtu momentových složek. Základní momentové složky jsou přepočteny za pomoci znalosti geometrie stroje na obvod rotoru. S použitím Fourierovy analýzy momentových složek je pak možné určit velikost sil působících na tyče stroje.
Abstrakt EN: This calculation is based on calculation of torque components of induction machines. Basic torque components are expanded, using knowledge of machine’s geometry, to the periphery of machine’s rotor. Using Fourier analysis of torque components it is possible to calculate forces acting on bars of the machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička