Přejít k obsahu


Kontingenční tabulky a vektorová syntéza : příspěvek k možnostem transformace nominálních dat a jejich následné matematické syntézy

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L. Kontingenční tabulky a vektorová syntéza : příspěvek k možnostem transformace nominálních dat a jejich následné matematické syntézy. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno ; Praha ; Plzeň: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita ; Archeologický ústav AV ČR ; Katedra archeologie, Západočeská univerzita, 2008. s. 49-60. ISBN: 978-80-254-1781-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contingency tables and vector synthesis. A contribution on the potentional of nominal data transformation and its subsequent mathematical analysis.
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno ; Praha ; Plzeň
Název zdroje: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita ; Archeologický ústav AV ČR ; Katedra archeologie, Západočeská univerzita
Autoři: Luboš Chroustovský
Abstrakt CZ: Experiment týkající se transformace nominálních dat na data numerického charakteru vhodná pro multidimenzionální matematické metody (vektorová syntéza). Aplikováno na datech diplomové práce zabývající se vztahem posvátné sféry jinosti a hor v českém pravěku.
Abstrakt EN: This experiment deals with transformations of a large nominal data set to numerical data set available for multidimensional mathematical methods (vector synthesis). A case study deals with data gathered within diploma thesis (Sacred mountains in the Czech prehistory).
Klíčová slova

Zpět

Patička