Přejít k obsahu


The simulation of the traction drive with middle-frequency transformer

Citace:
DRÁBEK, P., PITTERMANN, M., CÉDL, M., LOS, M. The simulation of the traction drive with middle-frequency transformer. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 7, č. 1-2, s. 96-98. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The simulation of the traction drive with middle-frequency transformer
Rok vydání: 2008
Autoři: Pavel Drábek , Martin Pittermann , Marek Cédl , Miroslav Los
Abstrakt CZ: Článek prezentuje výzkum speciálního trakčního pohonu se středofrekvenčním transformátorem vedoucí ke snížení hmotnosti klasického 50 Hz trakčního transformátoru. Trakční topologie se skládá ze vstupního měniče, SF transformátoru a výstupního trakčního měniče. Hlavní pozornost je věnována řídícím algoritmům vstupního vysokonapěťového měniče.
Abstrakt EN: This paper presents research motivated by industrial demand for special traction drive topology devoted to minimization of traction transformer weight against topology with classical 50Hz traction transformer. The special traction drive topology for AC power systems consists of input high voltage trolley converter (single phase matrix converter) – middle frequency transformer – output converter - traction motor has been described. The main attention has been given to the control algorithm of the traction topology (inserting of NULL vector of matrix converter and Two-value control of secondary active rectifier).
Klíčová slova

Zpět

Patička