Přejít k obsahu


New configuration of traction converter with medium-frequency transformer : primery part

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J. New configuration of traction converter with medium-frequency transformer : primery part. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 7, č. 1-2, s. 92-95. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New configuration of traction converter with medium-frequency transformer : primery part
Rok vydání: 2008
Autoři: Vojtěch Blahník , Zdeněk Peroutka , Jan Molnár , Jan Michalík
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá novou konfigurací trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem pro napájení střídavé lokomotivy. Je zaměřen na primární sériově spojené napěťové pulzní usměrňovače, které jsou připojeny přímo na trolej. Tento příspěvek prezentuje navrhované řízení primárních pulzních usměrňovačů,simulační a experimentální výsledky navrhnutého nízkonapěťového laboratorního prototypu měniče s jmenovitým výkonem 12kW.
Abstrakt EN: This paper deals with new configuration of the traction converter with medium-frequency transformer intended for ac trolley wire fed locomotives. It is concerned to the primary serially connected single-phase voltage-source active rectifiers, which are directly connected to the trolley wire. This contribution presents the proposed control of the primary active rectifiers, simulation and experimental results of designed low-voltage laboratory prototype of converter of rated power of 12kW
Klíčová slova

Zpět

Patička