Přejít k obsahu


Ethiopia as an image: the Czechoslovak and European Press of the 1920s and Early 1930s

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Ethiopia as an image: the Czechoslovak and European Press of the 1920s and Early 1930s. Asian and African Studies, 2008, roč. 17, č. 1, s. 90-110. ISSN: 1335-1257
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ethiopia as an image: the Czechoslovak and European Press of the 1920s and Early 1930s
Rok vydání: 2008
Autoři: Jan Záhořík
Abstrakt CZ: Tato studie, založená na archívních pramenech z Národního archívu ČR, zkoumá postoj evropských a československých médií k tehdejší italsko-etiopksé krizi. Způsob, jakým byla Etiopie v Evropě vnímána korespondoval se způsobem, jak s ní bylo v mezinárodně-politických otázkách nakládáno. Vytváření stereotypů jako nutná součást vojenské strategie je tak náplní této studie.
Abstrakt EN: This paper, based on my research in the National Archive of the Czech Republic, analyses the European (and mainly Czechoslovak) way of imagining Ethiopia during the period of the Italian-Ethiopian tensions. It thus characterizes the period of the 1920s and early 1930s. For a detailed insight into the world of the media with regard to Ethiopia, a large number of newspapers is discussed. The way Ethiopia was imagined by Europe corresponds to the way Ethiopia was treated. This means that imagining distant places and distant people is always accompanied by stereotypes which in times of war may legitimize an action as was the case with Fascist Italy. As the war was nearing, Ethiopia gained more and more sympathies around the world which complicates some further generalization. The multi-dimensionality of images is thus the main aim of this work.
Klíčová slova

Zpět

Patička