Přejít k obsahu


Possibility of MHD-based Pumping of Cooling Media (molten Pb) in Nuclear Reactors of Fourth Generation

Citace:
DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., ULRYCH, B. Possibility of MHD-based Pumping of Cooling Media (molten Pb) in Nuclear Reactors of Fourth Generation. In IC-SPETO 2008. Gliwice: Politechnika Slaska, 2008. s. 5-6. ISBN: 978-83-85940-30-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibility of MHD-based Pumping of Cooling Media (molten Pb) in Nuclear Reactors of Fourth Generation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Ivo Doležel , Martina Donátová , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možností použití magnetohydrodynamických čerpadel pro chlazení nukleárních reaktorů čtvrté generace tekutým olovem. Hlavní parametru čerpadla jsou odvozeny z teplotní bilance pro různé počty čerpadel. K návrhu čerpadel a nalezení výtlačné výšky čerpadla byly použity profesionální programy. Metodika je předvedena na kontrolním příkladě.
Abstrakt EN: The paper deals with the possibility of using magnetohydrodynamic pumps for cooling nuclear reactors of the fourth generation by molten lead. The main parameters of the pumps were obtained from the transferred heat output distributed to the chosen number of pumps. The design of the pump and finding of its pumping lead was carried out using a professional code. The methodology is illustrated on a practical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička