Přejít k obsahu


Inductive coupling effect on induced voltage on three-phase transmission line in consequence of lightning stroke

Citace:
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Inductive coupling effect on induced voltage on three-phase transmission line in consequence of lightning stroke. In IC-SPETO 2008. Gliwice: Politechnika Slaska, 2008. s. 117-118. ISBN: 978-83-85940-30-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Inductive coupling effect on induced voltage on three-phase transmission line in consequence of lightning stroke
Rok vydání: 2008
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Václav Kotlan , Zdeňka Benešová
Abstrakt CZ: Práce se zabývá rázovými jevy na třífázových vn a vvn přenosových vedeních se zemnícím lanem. Je vyšetřován případ úderu blesku do zemnícího lana a vliv na paralelní fázové vodiče. Model přenosového vedení je tvořen sítí s rozprostřenými parametry a navazuje na předchozí práce. V tomto článku jsou odvozeny rovnice respektující nejen induktivní, ale i kapacitní vazby mezi vodiči a mezi vodiči a zemnícím lanem. Problém je řešen numericky v časové oblasti. Článek je doplněn ilustrativními příklady. Z výsledků je patrné rozložení napětí a proudů podél fázových vodičů a zemnícího lana.
Abstrakt EN: The paper deals with surge phenomena on hv and vhv three-phase transmission lines with earth wire. The impact of lightning stroke into the earth wire and its influence on parallel phase conductors is investigated. The model of the transmission line is created by network with distributed parameters and concurs on our previous paper. In this paper are derived basic equations respecting not only inductive and capacitive coupling among phase conductors but they involve the coupling phase conductors to the earth wire, as well. Problem is solved numerically in the time domain. Some examples illustrating the propagation of surge wave are solved here.
Klíčová slova

Zpět

Patička