Přejít k obsahu


On Minimizing RTOS Aperiodic Tasks Server Energy Consumption

Citace:
DUDÁČEK, K. On Minimizing RTOS Aperiodic Tasks Server Energy Consumption. In 2008 IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Cirsuits and Systems. New York: IEEE, 2008. s. 140-143. ISBN: 978-1-4244-2276-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Minimizing RTOS Aperiodic Tasks Server Energy Consumption
Rok vydání: 2008
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Karel Dudáček
Abstrakt CZ: Článek popisuje metodu minimalzace spotřeby energie pro server aperiodických úloh v RTOS. Metoda je založena na dynamickém řízení napájecího napětí a je aplikovatelná pro mikrokontroléry s možností programového ovládání generátoru hodinového signálu.
Abstrakt EN: This paper describes method for minimizing energy consuption of aperiodic tasks server in the RTOS environment. The presented method is based on Dynamic Voltage Scaling and is applicable for microcontrollers equipped with softwaqre controlled main clock generation circuits.
Klíčová slova

Zpět

Patička