Přejít k obsahu


Automatické generování testů V LMS Moodle

Citace:
GANGUR, M. Automatické generování testů V LMS Moodle. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s. 160-166. ISBN: 978-80-8094-317-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: AUTOMATIC QUIZ GENERATOR IN LMS MOODLE
Rok vydání: 2008
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa
Autoři: Mikuláš Gangur
Abstrakt CZ: Příspěvek ukazuje jeden ze způsobu generování unikátních testů s numerickými otázkami a cloze úlohami LMS Moodle. Vstupem do procesu generování je zadání úlohy se vstupními hodnotami jako parametr. Výstupem je soubor s otázkami ve formátu vhodným pro import do LMS Moodle V příspěvku je ukázána také práce s otázkami typu cloze, které umožňují více otázek a odpovědí v jednom zadání. Důležitým je návrh XML struktury obecné úlohy typu cloze. V případě XML formátu je jednak možné importovat více parametrů vlastní úlohy do systému Moodle a jednak generovat z daného souboru otázek pomocí XSTL a příslušného stylu do formátu např. LaTeX vhodného pro vytvoření otázek v PDF ve verzi pro učitele (s odpověďmi) i pro studenty (bez odpovědí) ale i s možností vyplňovat přímo do PDF dokumentu popř. do formátu HTML vhodného pro zobrazování na webu.
Abstrakt EN: This paper shows one example of the generation of unique tests containing numeric questions and cloze questions in LMS Moodle. Procedure inputs can be either the task with parameter as an input values or the problem solving function or xml template. File with questions in format appropriate for input into LMS Moodle is the output. In the paper is described also the procedure of cloze questions generation. The cloze question enables to use more than one question and answer in the single task. We propose the cloze question XML structure. In XML format there are possible both import more task parameters into Moodle system and regeneration of the set of tasks by XSTL and appropriate style into format of e.g. LaTeX which fits for creation of questions in PDF. This format is suitable for creation of both the teacher's version (with answers) and the student's version (without answers) and it even supports test filling directly in PDF document or HTML format suitable for web presentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička