Přejít k obsahu


Elektronický virtuální trh

Citace:
GANGUR, M. Elektronický virtuální trh. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s. 154-159. ISBN: 978-80-8094-317-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ELECTRONIC VIRTUAL MARKET
Rok vydání: 2008
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa
Autoři: Mikuláš Gangur
Abstrakt CZ: Elektronický virtuální trh je spekulativní trh, který je vytvořen zejména za účelem ověřování předpovědí vybraných událostí či hodnot vybraných parametrů. Výnos na tomto trhu je dán konečnou hodnotou, která je svázána s konkrétní událostí. Aktuální tržní cenu daného titulu je možné interpretovat jako pravděpodobnost, s kterou událost nastane či nenastane, popř. jako pravděpodobnost, s kterou bude dosaženo hodnoty daného parametru. V příspěvku je ukázán tento trh, který funguje od podzimu 2007 na Fakultě ekonomické jako doplněk teoretické části kurzu o kapitálových trzích. Jsou ukázány vybrané obchody na tomto trhu (např. Volby prezidenta ČR) v podobě vývoje cen, či objemů obchodů s daným titulem, spolu se souhrnnými celkovými charakteristikami trhu (FM index trhu) a dále jsou ukázány vybrané statistiky trhu a popsán způsob jeho fungování a zapojení do výuky na fakultě ekonomické.
Abstrakt EN: Prediction market is speculative market created for purpose of making predictions. Assets are created according to final cash value that is tied to a particular event. The current market prices can then be interpreted as predictions of the probability of the event or the expected value of the parameter. In the paper the prediction market on the Faculty of Economics, University of West Bohemia is presented. The market is opened since autumn 2007 as a supplement to the capital markets course. Selected trades on this market are shown (e.g. Czech presidential election), together with market summary characteristics (FM index), furthermore selected statistics are presented and the market behavior is described. Finally the involvement into education process of selected courses at the Faculty of economics is described.
Klíčová slova

Zpět

Patička