Přejít k obsahu


Metodika numerických výpočtů útlumových charakteristik akustických tlumičů

Citace:
VOLDŘICH, J., KŇOUREK, J., MATAS, R. Metodika numerických výpočtů útlumových charakteristik akustických tlumičů. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The method of numerical computations of loss characteristics for acoustic mufflers
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Josef Voldřich , Jindřich Kňourek , Richard Matas
Abstrakt CZ: Pro stanovení účinnosti akustických tlumičů je použit vhodný matematický model a 3D metoda konečných prvků. Komplexní impedanční charakteristiky a vlnové číslo absobčního materiálu, a dále přenosové impedance perforovaných dílů jsou vzaty v úvahu. Jsou navrženy účinné algoritmy, které umožňují provést rozsáhlé výpočty útlumových charakteristik v závislosti na velikosti otáček motoru a frekvenční složce tohoto akustického zdroje.
Abstrakt EN: Appropriate mathematical model and three-dimensional finite element methods are employed to predict the acoustic attenuation performance of silencers. The complex characteristic impedance and wave number of an absorbing material and the transmissive impedance of perforated ducts or partitions are exerted. Suggested efficient algorithms allow to execute extensive calculations of attenuation characteristics in dependance on engine revolutions and on frequency component of the acoustic source.
Klíčová slova

Zpět

Patička