Přejít k obsahu


ADuMu - software pro stanovení útlumových charakteristik akustických tlumičů metodou konečných prvků

Citace:
VOLDŘICH, J., KŇOUREK, J. ADuMu - software pro stanovení útlumových charakteristik akustických tlumičů metodou konečných prvků. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ADuMu - software for calculation of the acoustic attenuation performance of silencers by finite element method
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Josef Voldřich , Jindřich Kňourek
Abstrakt CZ: Na základě vhodného matematického modelu je pro stanovení účinnosti akustických tlumičů implementována 3D metoda konečných prvků, přičemž se pracuje s řídkými maticemi. Komplexní impedanční charakteristiky a vlnové číslo absobčního materiálu, a dále přenosové impedance perforovaných dílů jsou vzaty v úvahu. Software ADUMU je napsán v jazyku FORTRAN. Korektnost software je ověřena tak, že jsou přepočítány některé úlohy uveřejněné v technickém listu SAE 2001-01-1435.
Abstrakt EN: Based on appropriate mathematical model, three-dimensional finite element methods and the sparce matrix storage are implemented to predict acoustic attenuation performance of silencers. The complex characteristic impedance and wave number of an absorbing material and the transmissive impedance of perforated ducts or partitions are exerted. The computational software ADUMU is written in FORTRAN. Some problems published in the SAE technical paper 2001-01-1435 are recalculated by the software to verify its correctness.
Klíčová slova

Zpět

Patička