Přejít k obsahu


Funkční vzorek optovláknového systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd

Citace:
LANG, V., BARTÍK, J., ŠROUB, J., HONNER, M. Funkční vzorek optovláknového systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd. 2008.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of the optofibre system for the measurement of thermomechanical instabilities of disc brakes
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Vladislav Lang , Jan Bartík , Jan Šroub , Milan Honner
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek měřicího systému určeného pro výzkum procesů termomechanických nestabilit kotoučových brzdových systémů. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080 a uplatněn v AP Racing, Velká Británie. Vlastní měřicí systém je založen na využití optických vláken a kvantových infradetektorů. Další části měřicího systému byly vyvinuty tak, aby umožnily systém instalovat na brzdový stav pro testování kotoučových brzd.
Abstrakt EN: The function sample of the measuring system is intended for the research of thermo-mechanical instabilities of disc brakes. The function sample was developed in the framework of the project 2A-1TP1/080 and it was applied in AP Racing, GBR. The measuring system itself is based on the application of optical fibers and quantum infradetectors. Other parts of the measuring system are designed to allow system installation on a brake testing rig for testing of disc brakes.
Klíčová slova

Zpět

Patička