Přejít k obsahu


Funkční vzorek stacionárního systému pro testování termomechanických nestabilit kotoučových brzd

Citace:
HONNER, M., LANG, V., BARTÍK, J., KLEPÁČEK, J., MERTL, J. Funkční vzorek stacionárního systému pro testování termomechanických nestabilit kotoučových brzd. 2008.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of the stationary system for testing of thermo-mechanical instabilities of disc brakes
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Vladislav Lang , Jan Bartík , Jan Klepáček , Jiří Mertl
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek stacionárního testovacího systému pro výzkum procesů termomechanických nestabilit kotoučových brzd. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080 a výsledky jeho použití uplatněny ve ŠKODA Auto a.s. Systém se skládá z elektrického motoru s řízením otáček, instalace nápravy předního kola auta včetně poloosy, hydraulického podsystému s řízením tlaku brzdové kapaliny, podsystému pro odsávání a filtraci prachu. Systém byl dále uzpůsoben pro instalaci měřicího systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd.
Abstrakt EN: The function sample of the stationary testing system is intended for the research of processes of thermo-mechanical instabilities of disc brakes. The function sample was developed in the framework of the project 2A-1TP1/080 and results of its using were applied in SKODA Auto a.s. The system consists of electric engine with rotational speed control, installation of front wheel upright including half-axle, hydraulic subsystem with braking liquid pressure control, subsystem for dust exhaust and filtering. The system was also designed to allow installation of the measuring system for the measurement of thermo-mechanical instabilities of disc brakes.
Klíčová slova

Zpět

Patička