Přejít k obsahu


Funkční vzorek měřicího systému pro zjišťování pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot

Citace:
VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Funkční vzorek měřicího systému pro zjišťování pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. 2008.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of the measuring system for determination of band emisivity of coatings at high temperatures
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Petra Vacíková , Milan Honner
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek měřicího systému pro měření pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080 a výsledky jeho použití uplatněny ve BG SYS HT s.r.o. Měřicí systém umožňuje laboratorně stanovit hodnotu emisivity daného povlaku za vysoké teploty v pásmu středního a dlouhého infračerveného záření. Systém se skládá z laboratorní pece, z příslušenství pro manipulaci se vzorky, termovizního a pyrometrickýho podsystému pro bezkontaktním měření tepelného záření vzorků a termočlánkového měřicího podsystému pro kontaktní měření teploty vzorků.
Abstrakt EN: The function sample is intended for the measurement of band emissivity of coatings at high temperatures. The function sample was developed in the framework of the project 2A-1TP1/080 and the results of its using were applied in BG SYS HT s.r.o. The laboratory measuring system is capable to determine value of emissivity of given coating at high temperature in the middle and far infrared radiation wavelength bands. The system consists of laboratory furnace, accessories for samples handling, infrared camera and pyrometer subsystem for the noncontact measurement of sample surface thermal radiation and thermocouple subsystem for contact measurement of sample temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička