Přejít k obsahu


Software pro vyhodnocení měření rovinnosti a dtv automobilových brzdových kotoučů

Citace:
ŠVANTNER, M., HONNER, M. Software pro vyhodnocení měření rovinnosti a dtv automobilových brzdových kotoučů. 2008.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for evaluation of the measurement of automobile brake disc flatness and DTV
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Švantner , Milan Honner
Abstrakt CZ: Popisuje se software, který byl vytvořen pro vyhodnocení měření rovinnosti a tloušťky automobilových brzdových kotoučů. Software byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080 a uplatněn ve ŠKODA Auto a.s. Software zpracovává výstupy 3D měřicího stroje, kterými jsou mimo jiné polohy zvolených bodů charakterizující tvar povrchu brzdového kotouče. Software dále automaticky vyhodnotí a zobrazí lokální a průměrné radiální a obvodové průběhy odchylek rovinnosti a diference tloušťky měřeného brzdového kotouče.
Abstrakt EN: The software is intended for the evaluation of the measurement of flatness and thickness of automobile brake discs. The software was developed in the framework of the project 2A-1TP1/080 and it was applied in SKODA Auto a.s. The software processes outputs of 3D measuring machine in the form of locations of selected points characterizing shape of brake disc surface. The software further automatically evaluates and displays local and average radial and tangential distributions of flatness deviations and thickness differences of the measured brake disc.
Klíčová slova

Zpět

Patička