Přejít k obsahu


Software pro vyhodnocení teplotních polí brzdového kotouče z měření termomechanických nestabilit

Citace:
ŠROUB, J., HONNER, M., LANG, V. Software pro vyhodnocení teplotních polí brzdového kotouče z měření termomechanických nestabilit. 2008.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for evaluation of brake disc temperature fields from the measurement of thermo-mechanical instabilities
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jan Šroub , Milan Honner , Vladislav Lang
Abstrakt CZ: Popisuje se software, který byl vytvořen pro vyhodnocení teplotních polí brzdového kotouče z měření termomechanických nestabilit automobilových brzdových kotoučů. Software byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080 a uplatněn ve ŠKODA Auto a.s. Software zpracovává výstupní signály optovláknového infračerveného měřicího systému snímané za rotace brzdového kotouče a výsledky kalibračních měření. Software dále automatizovaně vyhodnotí teploty v rozložení na jednotlivé otáčky kotouče a zobrazí je ve formě čárových, plošných a prostorových teplotních polí včetně animací časového průběhu.
Abstrakt EN: The software is intended for the evaluation temperature fields of brake disc from the measurement of thermo-mechanical instabilities of automobile brake discs. The software was developed in the framework of the project 2A-1TP1/080 and it was applied in SKODA Auto a.s. The software processes output signals of optofiber infrared measuring system recorded during brake disc rotation and results of calibration measurement. The software further automatically evaluates temperatures distributed on individual revolutions of the disc and it displays them if the form of line, area and 3D plots of the temperature field inclusing the progress animation.
Klíčová slova

Zpět

Patička