Přejít k obsahu


Metodika měření rovinnosti a dtv automobilových brzdových kotoučů

Citace:
ŠVANTNER, M., LANG, V., HONNER, M. Metodika měření rovinnosti a dtv automobilových brzdových kotoučů. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for measurement of automobile brake disc flatness and DTV
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Švantner , Vladislav Lang , Milan Honner
Abstrakt CZ: Popisuje se metodika měření rovinnosti a tloušťky automobilových brzdových kotoučů. Metodika byla uplatněna ve ŠKODA Auto a.s. Cílem je využitím 3D měřicího stroje změřit polohu zvolených bodů charakterizujících tvar povrchu brzdového kotouče a pomocí vytvořeného softwaru vyhodnotit pole odchylek rovinnosti a diference tloušťky. V rámci vypracování metodiky byl ověřen nový přípravek pro uchycení brzdového kotouče při měření a dále software pro automatizované vyhodnocení a zobrazení 3D tvaru brzdového kotouče včetně vyhodnocení rovinnosti a DTV.
Abstrakt EN: The methodology is dealing with the measurement of flatness and thickness of automobile brake discs. The methodology was applied in SKODA Auto a.s. The objective is to utilize 3D measuring machine to measure location of selected points characterizing shape of brake disc surface and to evaluate fields of flatness deviations and thickness variations using the evaluation software. In the framework of the methodology elaboration a new brake disc measurement holder and the software for automated evaluation and display of brake disc 3D shape including flatness and DTV were verified.
Klíčová slova

Zpět

Patička