Přejít k obsahu


Metodika vysokoteplotního dynamického měření pásmové emisivity povlaků

Citace:
VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Metodika vysokoteplotního dynamického měření pásmové emisivity povlaků. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for high-temperature transient measurement of band emisivity of coatings
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Petra Vacíková , Milan Honner
Abstrakt CZ: Popisuje se metodika dynamického měření a vyhodnocení pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. Metodika byla uplatněna ve BG SYS HT s.r.o. Cílem je laboratorně stanovit hodnotu emisivity daného povlaku za vysoké teploty v pásmu středního a dlouhého infračerveného záření. Popsáno je experimentální uspořádání využívající laboratorní pece k ohřevu vzorků povlaků, termovizní a pyrometrický systém k bezkontaktnímu měření tepelného záření vzorků a termočlánkový měřicí systém ke kontaktnímu měření teploty vzorků. Uvádí se postup měření a vyhodnocení emisivity.
Abstrakt EN: The methodology is dealing with transient measurement and evaluation of band emissivity of coatings at high temperatures. The methodology was applied in BG SYS HT s.r.o. The objective is to provide laboratory determination of emissivity value of the given coating in high temperature range for middle and long infrared radiation wavelength. Experimental set-up using laboratory furnace to heat up the samples, infrared camera and pyrometer system for the noncontact measurement of sample surface thermal radiation and thermocouple system for contact measurement of sample temperature are described. Procedure of the measurement and emissivity evaluation is introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička