Přejít k obsahu


Software na výpočet pásového diagramu z prvních principů pro zno s použitím gw korekce

Citace:
BALLO, P., ŠUTTA, P. Software na výpočet pásového diagramu z prvních principů pro zno s použitím gw korekce. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software of ab initio calculation of ZnO band diagram within GW correction
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Peter Ballo , Pavol Šutta
Abstrakt CZ: Pásová struktura je počítaná pomocí prvních principů DFT v přiblížení lokální hustoty (LDA). Lokální potenciály byly generovány podle schématu uvedeného Troullier a Martins. Potenciál byl rozvinutý do rovinných vln až do energie 80 Ry. Nezapočítání efektu 3d orbitalů má za následek velmi úzký zakázaný pás - 0.796 eV – což je v rozporu s experimentální hodnotou 3.4 eV. Po aplikovaní GW přiblížení jsme získali víc realistický výsledek 3.19 eV. Software umožňuje simulaci dopovaného ZnO, včetně kyslíku a dusíku.
Abstrakt EN: The software is performed on first principles pseudopotential method based on the local density approximation. Norm-conserving non local pseudopotentials were generated by the scheme of Troullier and Martins. An energy cutoff of 80 Ry for the plain wave expansion was used. The direct inclusion of the Zn-3d orbital in core state gives a rather small band gap of 0.796 eV, well bellow the experimental gap of 3.4 eV. Application of GW approximation gives the gap of 3.191eV which is much closer to the experimental value. The software also enables calculation of ZnO with various dopant including oxygen and nitrogen.
Klíčová slova

Zpět

Patička