Přejít k obsahu


Collection and Preprocessing of Czech Sign Language Corpus for Sign Language Recognition

Citace:
CAMPR, P., HRÚZ, M., TROJANOVÁ, J. Collection and Preprocessing of Czech Sign Language Corpus for Sign Language Recognition. In Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08). Paris: ELRA, 2008. s. 1-4. ISBN: 2-9517408-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Collection and Preprocessing of Czech Sign Language Corpus for Sign Language Recognition
Rok vydání: 2008
Místo konání: Paris
Název zdroje: ELRA
Autoři: Pavel Campr , Marek Hrúz , Jana Trojanová
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje tvorbu, nahrávání a předzpracování korpusu českého znakového jazyka. Korpus slouží pro trénování a testování automatických systémů pro rozpoznávání znakového jazyka. Tento korpus UWB-07-SLP-P obsahuje videonahrávky 4 znakujících osob, které jsou nasnímány za 3 pohledů. Dva z nich zachytávají celou osobu, třetí je zaměřena na obličej. Každý znakující provedl 378 znaků, každý pětkrát opakován. Korpus obsahuje celkem 21853 videosouborů v délce 11,1 hodin. Každý znak je předzpracován a jsou dostupné základní příznaky, jako např. trajektorie rukou v 3D prostoru.
Abstrakt EN: This paper discusses the design, recording and preprocessing of a Czech sign language corpus. The corpus is intended for training and testing of sign language recognition (SLR) systems. The UWB-07-SLR-P corpus contains video data of 4 signers recorded from 3 different perspectives. Two of the perspectives contain whole body and provide 3D motion data, the third one is focused on signer?s face and provide data for face expression and lip feature extraction. Each signer performed 378 signs with 5 repetitions. The corpus consists of several types of signs: numbers (35 signs), one and two-handed finger alphabet (64), town names (35) and other signs (244). Each sign is stored in a separate AVI file. In total the corpus consists of 21853 video files in total length of 11.1 hours. Additionally each sign is preprocessed and basic features such as 3D hand and head trajectories are available.
Klíčová slova

Zpět

Patička