Přejít k obsahu


Numerické simulace pronikání tekutiny labyrintovým těsněním převodovky příměstské elektrické jednotky řady 471

Citace:
KLEČKOVÁ, J., PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Numerické simulace pronikání tekutiny labyrintovým těsněním převodovky příměstské elektrické jednotky řady 471. In Zborník prednášok Diel II. Žilina: ŽU v Žilině, 2011. s. 115-122. ISBN: 978-80-89276-31-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulations of the fluid leakage through the gearbox labyrinth seal of electrical unit class 471
Rok vydání: 2011
Místo konání: Žilina
Název zdroje: ŽU v Žilině
Autoři: Ing. Jitka Klečková , Ing. Stanislav Plánička , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek vznikl ve spolupráci se společnostmi VCKV a Škoda Transportation na projektu elektrické jednotky řady 471, u kterých docházelo k úniku oleje z převodovky do motoru a okolního prostředí. Práce se zabývá numerickými simulacemi proudění tekutiny labyrintovým těsněním mezi převodovkou a elektromotorem EJ 471. Dále byl sledován vliv změny geometrických parametrů zjednodušeného modelu kanálu labyrintového těsnění na průtok tekutiny tímto modelovým kanálem. Cílem vyšetřování bylo zjištění hmotnostního toku tekutiny mezi labyrintem a prostorem elektromotoru a kvalitativní posouzení rychlostního a tlakového pole uvnitř zájmové oblasti. Z výsledků numerických simulací provedených pomocí výpočtového systému Fluent byly navrženy geometrické parametry modelového kanálu a stanovena obecná doporučení, která by mohla vést ke zlepšení nedostatečné funkčnosti stávajícího labyrintového těsnění.
Abstrakt EN: The report originates from cooperation with companies VCKV and Skoda Transportation on project of electrical unit line 471, which had problems with an oil leak from gearbox to motor. This work is devoted to numerical simulations of fluid flow through labyrinth seal between gearbox and electromotor. The second aim was to research the fluid flow tendency through the simplified form of labyrinth seal gap depending on the changing geometric parameters of the gap. The aim of numerical simulations is to find out the fluid mass flow rate between the labyrinth and the space of the electromotor and also to size up the velocity and pressure field inside the labyrinth. The geometric parameters and other suggestions were set on the basis of numerical computation results gained by computational system Fluent. This suggestions could lead to improvement of the labyrinth seal efficiency.
Klíčová slova

Zpět

Patička