Přejít k obsahu


A New Method for AC Traction Drive Frequency Characteristic Measurement

Citace:
GLASBERGER, T., JANDA, M., PEROUTKA, Z., MAJORSZKÝ, J. A New Method for AC Traction Drive Frequency Characteristic Measurement. In EPE 2011 - The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. New York: IEEE, 2011. s. 430-437. ISBN: 978-90-75815-15-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A New Method for AC Traction Drive Frequency Characteristic Measurement
Rok vydání: 2011
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , null null , Ing. Martin Janda Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Majorszký
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá popisem nové metody měření frekvenčních charakteristik střídavého trakčního pohonu. Navržená metoda pomáhá nalézt nebezpečné rezonanční frekvenve trakčního pohonu (zejména vstupního LC filtru) a navrhnout opravná opatření pro potlačení možných kmitů. Navržená metoda byla použita pro měření na pohonu s asynchronním motorem a na pohonu s přímým řízením momentu synchronního motoru s permanentními magnety. Dále bylo navrženo řešení pro potlačení kmitů napětí ve stejnosměrném obvodu a toto bylo ověřeno na laboratorním prototypu pohonu se jmenovitým výkonem 10,7 kW.
Abstrakt EN: This paper deals with the description of a new method for ac traction drives frequency characteristic measurement. The proposed method helps to find dangerous resonant frequencies of the traction drive (especially of the input LC filter on dc electrification system) and to propose corrections mitigating those oscillations. The proposed method has been verified by simulations and experiment on two different types of ac drives: (i) at an induction machine drive with open loop scalar control and (ii) at a surface mounted permanent magnet synchronous motor drive controlled by a DTC algorithm. The results show that DTC controlled drive in constant taken power mode amplifies capacitor voltage oscillations, therefore; a solution has been proposed to protect the drive against those oscillations. This voltage oscillation mitigation proposal has been experimentally verified on a laboratory model of the PMSM traction drive with rated power of 10.7 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička