Přejít k obsahu


Towards Demography, Migration, and Labor Force in Colonial Ruanda-Urundi

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Towards Demography, Migration, and Labor Force in Colonial Ruanda-Urundi. West Bohemian Historical Review, 2011, roč. 1, č. 2, s. 155-168. ISSN: 1804-5480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Towards Demography, Migration, and Labor Force in Colonial Ruanda-Urundi
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň, Hamburk
Autoři: PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá otázkami demografie, migrace a pracovní síly, které Belgičané museli řešit v prvních dekádách svého mandátu v Ruandě-Urundi.
Abstrakt EN: The study deals with demography, migration, and labor force as some of the basic elements of the Belgian administration in the early decades of their mandate over Ruanda-Urundi.
Klíčová slova

Zpět

Patička