Přejít k obsahu


Využití digitálních nástrojů ergonomie v praxi

Citace:
BUREŠ, M., GÖRNER, T., ŠIMON, M., SEKULOVÁ, K. Využití digitálních nástrojů ergonomie v praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications) - JOSRA, 2011, roč. 4, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1803-3687
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: USAGE OF DIGITAL TOOLS OF ERGONOMICS IN PRACTICE
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Tomáš Görner , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Kateřina Sekulová
Abstrakt CZ: Vědní obory dnešní doby se vyznačují fenoménem, který se stal jejich pojítkem. Tímto trendem je digitalizace. Tento trend se nevyhnul ani ergonomii. Výsledkem těchto trendů jsou pak softwarové nástroje, které obsahují sofistikované modely člověka a nejmodernější ergonomické metody. Každý nástroj má svoje silné a slabé stránky. Není tedy jen důležité tyto softwary ovládat, ale také dokázat aplikovat jejich výstupy. Tento příspěvek pojednává o případové studii konkrétního modelu výrobního pracoviště. Na tomto modelu byly aplikovány metody ergonomických analýz dvou softwarů, na jejichž základě byla provedena kvalifikovaná analýza.
Abstrakt EN: Nowadays science is characterized by a phenomenon that has become the link. This trend is digitalization. This trend also did not avoid the ergonomics. The results of those trends are the software tools, which include sophisticated models of the human and the latest ergonomic methods. Each instrument has its strengths and weaknesses. Therefore it is not only important to control the software, but also be able to apply their outputs. This paper discusses a concrete case study of model of the production workplace. This model was applied by means of two software and its ergonomic analysis methods. Based on these methods were performed a qualified analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička