Přejít k obsahu


Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix

Citace:
PROSECKÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., VOJTOVÁ, L., TVRDÍK, D., MELČÁKOVÁ, Š., JUHASOVÁ, J., PLENCNER, M., JAKUBOVÁ, R., JANČÁŘ, J., NEČAS, A., KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., TONAR, Z., AMLER, E. Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 2011, roč. 99A, č. 2, s. 307-315. ISSN: 1549-3296
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix
Rok vydání: 2011
Autoři: Eva Prosecká , Michala Rampichová , Lucy Vojtová , Daniel Tvrdík , Štěpánka Melčáková , Jana Juhasová , Martin Plencner , Radka Jakubová , Josef Jančář , Alois Nečas , Ing. Petra Kochová Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D. , Evžen Amler
Abstrakt CZ: Kolagen/hydroxyapatitové (HA) kompozitní skelety jsou známy jako skelety vhodné pro osázení mesenchymálními kmenovými buňkami (MSCs) diferenciovanými na osteoblasty a pro tvorbu umělých kostí in vitro. Zatím ovšem stále zůstává otázkou přesný poměr kolagenu a HA. Naše studie ukázala, že větší obsah kolagenu je spojen s vyšší tuhostí skeletu, ale že tato větší tuhost není vhodná pro formování samotné kostní tkáně. Tento vysoce složitý proces je značně závislý především na porozitě skeletu. Zjistili jsme, že průměr pórů skeletu je závislý na koncentraci kolagenu a HA, a že hraje klíčovou úlohu v buněčném osázení. Optimální skelet pro tvorbu nové kosti a pro proliferaci buněk je kompozit tvořen roztokem z 50 % hmotnosti HA a 0,5 % hmotnosti kolagenu.
Abstrakt EN: Collagen/hydroxyapatite (HA) composite scaffolds are known to be suitable scaffolds for seeding with mesenchymal stem cells (MSCs) differentiated into osteoblasts and for the in vitro production of artificial bones. However, the optimal collagen/HA ratio remains unclear. Our study confirmed that a higher collagen content increased scaffold stiffness but that a greater stiffness was not sufficient for bone tissue formation, a complex process evidently also dependent on scaffold porosity. We found that the scaffold pore diameter was dependent on the concentration of collagen and HA and that it could play a key role in cell seeding. In conclusion, the optimal scaffold for new bone formation and cell proliferation was found to be a composite scaffold formed from 50 wt % HA in 0.5 wt % collagen I solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička