Přejít k obsahu


Blends of canal surfaces from polyhedral medial transform representations

Citace:
BASTL, B., BERT, J., LÁVIČKA, M., TINO, S. Blends of canal surfaces from polyhedral medial transform representations. COMPUTER-AIDED DESIGN, 2011, roč. 43, č. 11, s. 1477-1484. ISSN: 0010-4485
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Blends of canal surfaces from polyhedral medial transform representations
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , Prof. Dr. Jüttler Bert , RNDr. Miroslav Lávička Ph.D. , Schulz Tino
Abstrakt CZ: V článku je představena nová metoda pro konstrukci G^1 přechodových ploch mezi libovolným počtem kanálových ploch. Topologické vztahy jednotlivých kanálových ploch jsou popsány pomocí vhodného konvexního mnohostěnu a vlastní kosntrukce vychází ze zobecnění tzv. MST reprezentace. Výsledná přechodová plocha se skládá z z oříznutých obálek jedno- a dvouparametrických systémů sfér. Konstrukce přechodové plochy mezi MST místo mezi zadanými plochami se jeví jako velmi účinný a elegantní nástroj. Síla prezentovaného přístupu je dokladována na několika praktických příkladech.
Abstrakt EN: We present a new method for constructing G1 blending surfaces between an arbitrary number of canal surfaces. The topological relation of the canal surfaces is specified via a convex polyhedron and the design technique is based on a generalization of the medial surface transform. The resulting blend surface consists of trimmed envelopes of one- and two-parameter families of spheres. Blending the medial surface transform instead of the surface itself is shown to be a powerful and elegant approach for blend surface generation. The performance of our approach is demonstrated by several examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička