Přejít k obsahu


Návrh metodiky pro tvorbu DMR druhého vojenského mapování

Citace:
VICHROVÁ, M. Návrh metodiky pro tvorbu DMR druhého vojenského mapování. Zámek Kozel, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Druhé vojenské mapování (Františkovo) probíhalo na území rakouské monarchie v letech 1806 – 1869. Výškopis je na mapách druhého vojenského mapování vyjádřen pomocí šraf zakreslených podle rozšířené Lehmannovy stupnice a výškových kót. Jako modelové území pro tvorbu DMR byla zvolena část mapového listu druhého vojenského mapování (W_II_11). Nová metodika tvorby digitálního modelu reliéfu druhého vojenského mapování je rozdělena do čtyř následujících dílčích kroků: identifikace linií kostry terénu a horizontál, popř. částí horizontál, fragmentace oblastí konstantního spádu, určování výšek horizontál s vyrovnáním pomocí MNČ a tvorba digitálního modelu reliéfu. Výsledný DMR byl následně porovnán s referenčním digitálním modelem – DMR ZABAGED. Byla zkoumána shodnost jednotlivých terénních tvarů a přesnost digitálního modelu reliéfu druhého vojenského mapování vzhledem k DMR ZABAGED.
Klíčová slova

Zpět

Patička