Přejít k obsahu


Návrh metodiky pro tvorbu DMR druhého vojenského mapování

Citace:
VICHROVÁ, M. Návrh metodiky pro tvorbu DMR druhého vojenského mapování. In Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2011. Brno: Tribun EU s. r. o., 2011. s. 23-24. ISBN: 978-80-263-0041-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology proposal for creation the digital terrain model of the Second Military Survey
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU s. r. o.
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Druhé vojenské mapování (Františkovo) probíhalo na území rakouské monarchie v letech 1806 – 1869. Výškopis je na mapách druhého vojenského mapování vyjádřen pomocí šraf zakreslených podle rozšířené Lehmannovy stupnice a výškových kót. Jako modelové území pro tvorbu DMR byla zvolena část mapového listu druhého vojenského mapování (W_II_11). Nová metodika tvorby digitálního modelu reliéfu druhého vojenského mapování je rozdělena do čtyř následujících dílčích kroků: identifikace linií kostry terénu a horizontál, popř. částí horizontál, fragmentace oblastí konstantního spádu, určování výšek horizontál s vyrovnáním pomocí MNČ a tvorba digitálního modelu reliéfu. Výsledný DMR byl následně porovnán s referenčním digitálním modelem – DMR ZABAGED. Byla zkoumána shodnost jednotlivých terénních tvarů a přesnost digitálního modelu reliéfu druhého vojenského mapování vzhledem k DMR ZABAGED.
Abstrakt EN: The Second Military Survey in the territories of the former Austro-Hungarian Monarchy was performed between 1806 and 1869.The hypsometry of the Second Military Survey is portrayed by hachures created by means of the modified Lehmann´s scale and spot heights. A part of the map sheet (W_II_11) from the Second Military Survey was selected as a model territory. The new methodology of creating the DTM from the hypsometry of the Second Military Survey comprises the four following steps: identification of the horizontals and skeleton elements of terrain relief in existing hypsometry; fragmentation of areas with constant descent of terrain relief; determination of elevations of the horizontal lines using the least squares method; creating the digital terrain model. The resulting DTM was compared with the recent reference digital ground model – DMR ZABAGED®. The conformity of terrain relief forms and elevation accuracy of the DTM derived from the Second Military Survey hypsometry were also investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička