Přejít k obsahu


Digital terrain model of the Second military survey

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Digital terrain model of the Second military survey. In CIPA Herritage Dokumentation, XXIIIrd Sympozium CIPA. Prague: CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-01-04885-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Digital terrain model of the Second military survey
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prague
Název zdroje: CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je navrhnout a popsat metodiu tvorby digitálního modelu reliéfu druhého vojenského mapování a analyzovat jeho přesnost. Výsledný digitální model reliéfu byl porovnán s referenčním modelem - DMR ZABAGED®. Byla zkoumána především shoda terénních tvarů a výšková přesnost digitálního modelu reliéfu odvozeného z druhého vojenského mapování.
Abstrakt EN: The aim of this contribution is to propose and describe the methodology for creating the digital terrain model (DTM) from the Second Military Survey hypsometry and to analyse its accuracy. The resulting DTM was compared with the recent reference digital ground model – DMR ZABAGED®. The conformity of terrain relief forms and elevation accuracy of the DTM derived from the Second Military Survey hypsometry were also investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička