Přejít k obsahu


Návrh 3D modelu pro potřeby hradozámeckého areálu – případová studie na zámku Kozel

Citace:
BOBEK, K., JEDLIČKA, K. Návrh 3D modelu pro potřeby hradozámeckého areálu – případová studie na zámku Kozel. In Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 18-19. ISBN: 978-80-263-0041-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Proposal of 3D model for purposes of a castle custody - Case study at the castle Kozel
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU s.r.o.
Autoři: Karel Bobek , Ing. Karel Jedlička PhD.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje komplexní datový model pro potřeby hradozámeckého areálu, který byl vyvinut a ověřen v případové studie na zámku Kozel.
Abstrakt EN: The paper introduces a comprehensive 3D data model for purposes of cultural heritage custody.
Klíčová slova

Zpět

Patička