Přejít k obsahu


Knee joint arthroplasty and its problems

Citace:
KŘEN, J., JANSOVÁ, M., POKORNÝ, J., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Knee joint arthroplasty and its problems. In The 4th International conference on Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems. Košice: TU Košice, 2011. s. 259-269. ISBN: 978-80-553-0731-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Knee joint arthroplasty and its problems
Rok vydání: 2011
Místo konání: Košice
Název zdroje: TU Košice
Autoři: Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Ing. Jiří Pokorný , MUDr. Karel Koudela Ph.D. , MUDr. Karel Koudela Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je modelována totální náhrada kolenního kloubu (aloplastika, TKA). Model zahrnuje výpočet rozložení tlaku v synoviální kapalině, která se nachází v kloubní mezeře mezi femorální a tibiální komponentou náhrady. Synoviální kapalina je modelována jeko nenewtonská kapalina. Pro řešení problému interakce synoviální kapaliny s TKA je použita nesdružená metoda řešení. Častá komplikace pacientů s TKA se váže k patelo-femorální vazbě náhrady. Biomechanika této vazby je nejvíce ovlivňována femorální komponentou, např. její rotací.
Abstrakt EN: The paper deals with modelling of total knee replacement (arthroplasty, TKA). Model includes the calculation of pressure distribution in synovial fluid, which is located in the gap between the femoral and tibial components of the arthroplasty. The synovial fluid is modelled as non-Newtonian fluid. For solution of the problem of interaction of synovial fluid with the TKA is used uncoupled method. Frequent complications in patients with TKA are related to the patello-femoral joint. The biomechanics of this joint can be influenced as well by the position of the femoral component, for example its rotation.
Klíčová slova

Zpět

Patička