Přejít k obsahu


Pulsatile blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass models

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Pulsatile blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass models. In The 4th International conference on Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems. Košice: TU Košice, 2011. s. 531-541. ISBN: 978-80-553-0731-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pulsatile blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass models
Rok vydání: 2011
Místo konání: Košice
Název zdroje: TU Košice
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová , Ing. Ondřej Bublík
Abstrakt CZ: Cílem předložené studie je numerická analýza hemodynamiky v reálných modelech aorto-koronárních bypassů tvořených buď individuálním, nebo sekvenčním štěpem. Simulace nestacionárního proudění krve jsou realizovány vlastním softwarem vyvinutým pro numerické řešení nelineárního časově závislého systému Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelnou kapalinu ve 3D. Vlastní výpočetní algoritmus je založen na plně implicitní projekční metodě a „cell-centred“ metodě konečných objemů formulované pro hybridní nestrukturované tetrahedrální sítě. Diskuze získaných numerických výsledků je zaměřena na vyhodnocení hlavních hemodynamických faktorů, jakými jsou rychlost, smykové napětí na stěně (WSS) a oscilační smykový index (OSI).
Abstrakt EN: The study objective is the analysis of hemodynamics in patient-specific aorto-coronary bypass models with individual and sequential grafts. All numerical simulations of unsteady blood flow are performed using in-house software developed for the numerical solution of the non-linear time-dependent system of the incompressible Navier-Stokes equations in 3D. The computational algorithm is based on a fully implicit projection method and the cell-centred finite volume method for hybrid unstructured tetrahedral grids. For results discussion, special emphasis is placed on the evaluation and analysis of main hemodynamical factors such as distribution of velocity, wall shear stress (WSS) and oscillatory shear index (OSI).
Klíčová slova

Zpět

Patička