Přejít k obsahu


Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku. Výsledky archeologického výzkumu z let 2007–2008

Citace:
TREFNÝ, M., CHROUSTOVSKÝ, L., KOTYZA, O. Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku. Výsledky archeologického výzkumu z let 2007–2008. 1. vyd. Plzeň : Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, 86 s. ISBN: 978-80-7043-957-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The multicultural hilltop site Sovice near Vetlá (mountain Říp region). Results of archaeological research in 2007–2008
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Mgr. Martin Trefný Ph.D. , Mgr. Luboš Chroustovský , PhDr. Oldřich Kotyza
Abstrakt CZ: Monografie prezentuje výsledky archeologického výzkumu uskutečněného na polykulturní výšinné lokalitě na vrchu Sovice na Podřipsku v letech 2007 a 2008. Výzkum proběhl v rámci projektu Krajinná archeologie a vývoj pravěkého osídlení na Podřipsku, na kterém spolupracovala Katedra archeologie ZČU v Plzni a Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem.
Abstrakt EN: This monograph presents a brief evaluation of the archaeological researches which took place on the hillfort site Sovice in July of 2007 and 2008 in cooperation between the Department of Archaeology of the University of West Bohemia in Plzeň and the Podřipské museum in Roudnice nad Labem within the framework of the project “Landscape archaeology and the development of prehistoric settlement in the Podřipsko region”.
Klíčová slova

Zpět

Patička