Přejít k obsahu


Classification of post-medieval secondary mortuary practices and disturbances

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L., PRŮCHOVÁ, E. Classification of post-medieval secondary mortuary practices and disturbances. Interdisciplinaria Archaeologica, 2011, roč. 2, č. 1, s. 55-62. ISSN: 1804-848X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Classification of post-medieval secondary mortuary practices and disturbances
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský , Mgr. Erika Průchová
Abstrakt CZ: Příspěvek nastiňuje obecnou klasifikaci sekundárních zásahů v rámci novověkých pohřebních objektů a areálů. Klasifikace je založena na znalosti živé kultury (historických pramenů), na jejímž základě jsou odvozeny archeologické a tafonomické důsledky. Intencionalita sekundárních zásahů je kategorizována dle objektu (např. pohřbení jedinci, hrobová výbava, funerální objekt jako celek), aktivity (např. exhumace, destrukce, poškození, přidání, odebrání) a intencí lidských činitelů (např. sanace, druhotný pohřeb, krádež, získání prestiže, reutilizace, zneuctění).
Abstrakt EN: This paper outlines a general classification of secondary burial practices and intentional disturbances in post-medieval funerary objects and areas. The classification is based on knowledge of the living culture from the historic record, from which archaeological and taphonomical consequences are inferred. The intentionality of secondary impacts is categorised by object (e.g. buried individuals, grave goods, funeral object as a complex), mechanism (e.g. exhumation, destruction, damage, additional deposition, removal) and the intentions of human agents (e.g. sanitation, re-burial, looting, acquiring prestige, reuse, dishonour).
Klíčová slova

Zpět

Patička