Přejít k obsahu


Kosé válcování tyčí s intenzivní redukcí při 680°C

Citace:
MAŠEK, B., MALINA, J., JENÍČEK, Š., JIRKOVÁ, H. Kosé válcování tyčí s intenzivní redukcí při 680°C. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Oblique rod rolling with intensive reduction at 680°C
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Jiří Malina Ph.D. , Ing. Štěpán Jeníček , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Kosé válcování tyčí bylo doposud prováděno na speciálním zařízení, které pomocí tří válců redukuje průměr tyče na tyč s menším průřezem s tím, že dochází nejenom ke změně tvaru, ale i ke změně materiálových vlastností. Doposud bylo na tomto zařízení prováděno pouze válcování materiálu ve stavu austenitu. Tento ohřev materiálu způsobuje to, že na povrchu ohřívané tyče vznikají oxidy, tzv. okuje, které musí být poté z povrchu odstraněny tak, aby nedošlo k jejich zaválcování do povrchu produktu. Spolu s tím vložená energie do materiálu v podobě ohřevu na vysokou teplotu představuje zvýšené energetické a finanční náklady. Kosé válcování je poměrně komplikovaný proces, který využívá inkrementálních deformací, tzn. deformací, které v postupných krocích přeměňují tvar materiálu na výsledný požadovaný produkt. Na základě materiálově-technologických simulací se podařilo navrhnout nový postup, který umožňuje snížit počáteční teplotu tváření až o několik set stupňů, v tomto případě až na teplotu 680°C, tedy na teplotu, která odpovídá teplotám poloohřevu.
Abstrakt EN: Oblique rod rolling has until now been carried out using special equipment which uses three rollers to reduce the diameter of a rod which results not only in a change of shape but also changes to the material properties. Until now rolling has been carried out on this equipment only in the austenitic state. This heating of the material causes oxidation on the surface of the heated rods called ?scales? which must be removed afterwards to avoid them being rolled into the surface of the product. This, together with the input of energy into the materials in the form of heating to high temperatures, increases the energetic and financial costs. Oblique rod rolling is quite a complex process which uses incremental deformations, i.e. deformations which change the shape of the material in gradual steps until the final required shape of product is achieved. Using material-technology simulation it has been possible to design a new procedure which allows the initial forming temperature to be reduced by several hundred degrees, in this case to 680°C, thus to the temperature which corresponds to warm forming temperatures.
Klíčová slova

Zpět

Patička