Přejít k obsahu


Projekt Účelová katastrální mapa

Citace:
ČADA, V. Projekt Účelová katastrální mapa. Veřejná správa, 2011, roč. 22, č. 15, s. 18-23. ISSN: 1213-6581
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project cadastral map
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ministerstvo vnitra ČR
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech definuje digitální mapou veřejné správy, která má být vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena.
Abstrakt EN: Act No 111/2009 Coll.,on basic registers, defines the Digital Map of Public Administration as an interconnection of cadastral map, orthophoto map and technical map of municipality or a town if it was established. The term Technical Map of Municipality was introduced by the Act No 300/2009 Coll., that charged the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre with defining the content of Technical Map of Municipality by a decree.
Klíčová slova

Zpět

Patička