Přejít k obsahu


KKS/CAE ZÁKLADY SYSTÉMU PRO/ENGINEER

Citace:
HYNEK, M., GRACH, M., VOTÁPEK, P., RAAB, Z. KKS/CAE ZÁKLADY SYSTÉMU PRO/ENGINEER. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 202 s. ISBN: 978-80-7043-991-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: KKS/CAE BASICS OF SYSTEM PRO/ENGINEER
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Miroslav Grach , Ing. Petr Votápek , Ing. Zdeněk Raab
Abstrakt CZ: Tyto skripta slouží pro výuku základů CAD systému PRO/ENGINEER na katedře konstruování strojů v rámci předmětu KKS/CAE. V jednotlivých kapitolách jsou na příkladech názorně popsány základní postupy práce v systému PRO/ENGINEER . Dále skripta obsahují několik tématicky zaměřených prací k samostatnému procvičení.
Abstrakt EN: This textbook serves for teaching fundamentals CAD system Pro / ENGINEER in the Department of Machine Design in the subject KKS / CAE. The individual chapters are illustrated with examples describe the basic procedures of work in Pro / ENGINEER. In addition, lecture notes contain several thematic work for independent practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička