Přejít k obsahu


KKS/KPP NX - UNIGRAPHICS, MODUL PLOCHY - VYSAVAČ

Citace:
HYNEK, M., KULHAVÝ, O., VOTÁPEK, P., RAAB, Z. KKS/KPP NX - UNIGRAPHICS, MODUL PLOCHY - VYSAVAČ. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 140 s. ISBN: 978-80-7043-990-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: KKS/KPP NX - UNIGRAPHICS, MODUL PLOCHY - VYSAVAČ
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Bc. Ondřej Kulhavý , Ing. Petr Votápek , Ing. Zdeněk Raab
Abstrakt CZ: Tyto skripta slouží pro výuku pokročilých funkcí CAD systémů na katedře konstruování strojů v rámci předmětu KKS/KPP. Na reálném výrobku (vysavač) je ukázán postup tvorby plošného 3D modelu těla vysavače a jeho jednotlivých komponentů. V postupech je kladen důraz na popis tvorby složitějších křivek, různé způsoby vytváření ploch a jejich další úpravy. Postupy jsou vypracovány pro software NX - UNIGRAPHICS verze 7.5.
Abstrakt EN: This textbook serves to teach advanced features of CAD systems for of Department of machine design within the course KKS / KPP. On the real product (vacuum cleaner) is shown process of creating 3D surface model and its individual components. In procedures, emphasis is placed on the description of complex curves, different ways of creating surfaces and further modifications. Procedures are developed for software NX - UNIGRAPHICS version 7.5
Klíčová slova

Zpět

Patička