Přejít k obsahu


Církevní právo v časopisu Právník

Citace:
HRDINA, A. Církevní právo v časopisu Právník. Revue církevního práva, 2011, roč. 17, č. 50-3/11, s. 7-17. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Church Law in the Journal Právník (The Jurist)
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Společnost pro církevní právo
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Časopis českých právníků, nesoucí název Právník, slaví v letošním roce 150tileté výročí svého trvání. Je tak nejstarším právníckým časopisem vůbec, který po tak dlouhou dobu nepřetržitě vychází. Jistě byl a je určen zásadně příspěvkům z práva světského, jak veřejného, tak zejména soukromého. Nicméně i v něm bylo v průběhu této doby otištěno několik statí z práva kanonického. A právě s tématikou konfesního a kanonického práva na stránkách tohoto časopisu - až do roku 2010 včetně - seznamuje čtenáře autorův článek.
Abstrakt EN: The Czech law journal Právník is celebrating its 150th anniversary this year, which makes it the oldest law journal in the world based on years of uninterrupted publication. The journal primarily publishes articles about secular law, both private and public law. During its history the journal has also published several articles on church law. The present article reviews various articles about church law and state law on churches and religious societes that were published in Právník until and including 2010.
Klíčová slova

Zpět

Patička